Ulusal Ağ için Çevrimiçi Toplantı

7 Haziran'da kamu politikaları ve sosyal gelişmelerle ilgili Ulusal Ağ oryantasyonları için Çevrimiçi Toplantı düzenlendi. /2024 Güncelleme ve istişare anketi 2.1 Sonuçlarının Paylaşılması. Ulusal Ağın tematik önceliklerinin istişare yöntemiyle belirlenmesi.2.2 Ağın tematik önceliklerinin ulusal sosyo-politik bağlamla bağlamsallaştırılması.Yönetişim organlarının/karar alma organlarının (yönlendirme veya danışma komiteleri, vb.) çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.