Buldan Vakfı Etkinlik

AB programı kapsamında Buldan Vakfı öğrencileri, mezunları, gönüllüleri, yönetim kurulu üyeleri, danışma kurulu üyeleri, kamu yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile Buldan ve Denizli'de düzenlenen, "Buldan Vakfı gelecek Vizyonu" çalıştayı büyük bir katılımla gerçekleşti.

Çalıştayda, katılımcılar arasında yapılan tartışmalar ve paylaşılan fikirler doğrultusunda çeşitli konular ele alındı. Bunlar arasında, eğitimdeki cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesi, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin stereotiplerin kırılması, kadınların liderlik pozisyonlarında daha fazla temsil edilmelerinin sağlanması gibi konular önemli bir yer tuttu. Kuruluşundan bu yana bu sorunların çözümü için çalışmalar yürüten Buldan Vakfı, katılımcıların görüşlerini dikkate alarak önümüzdeki 3 yıllık stratejik planını güncellemeyi hedefledi.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.