ALFinMOTION - Anna Lindh Vakfı Hareketlilik Programı - Beşinci Baskı

ALFinMOTION - Anna Lindh Vakfı Hareketlilik Programı - Beşinci Baskı

Sevgili HoN'lar, (Fransızca aşağıda)


ALFinMotion - Anna Lindh Vakfı Hareketlilik Programı'nın 5. edisyonu

Program şimdi yayınlandı:

https://www.annalindhfoundation.org/alfinmotion-anna-lindh-foundation-mobility-programme-fifth-edition

Son başvuru tarihi 3 Şubat 2024'tür.

Çağrıyı üyelerinize iletebilirseniz memnun oluruz.


Saygılarımla,

CS Ekibi

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.