Yönetişim Toplantısı

Toplantı, tavsiye ve içgörü sağlayarak, karar verme sürecine, sorunları çözmeye ve üyelik yönetimine yardımcı olarak HoN'un rolünü desteklemek için Ankara'da gerçekleşti.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.