Kültürlerarası Eylemler

Anna Lindh Vakfı “Kültürlerarası Eylemler” çağrısını yayınladı.Çağrı, Avrupa-Akdeniz bölgesi genelinde yerel toplulukları etkileyen sosyal uyum ve artan yabancı düşmanlığı zorlukları karşısında sivil toplum eylemleri içini finansman sağlamayı amaçlamaktadır.

Anna Lindh Vakfı (ALF), sadece aynı ALF Ulusal Ağı üyelerinin ortaklığıyla ve Ağ kuruluşunun Başkanının gerekli katılımıyla gerçekleştirilen projeleri ödüllendirecektir.

42 Euro-Med ülkesinde Kültürler arası Eylem Ağı için bu çağrı kapsamında ayrılan toplam hibe tutarı 575,500 Euro’dur.

Her Ulusal Ağ/ülke için 1 proje seçilmesi beklenmektedir.

Her ülkede verilen hibenin büyüklüğü o ülkedeki ilgili Ağın özelliklerine göre 9,000-21,500 Euro arasında değişmektedir. ALF finansal desteği, projenin toplam uygun maaliyetini a 100%’e kadar temsil edebilir. Projenin süresi en fazla birbirini takip eden 7 ay ve en az 3 ay olmalıdır ve proje uygulama süresi 1 Ekim 2015-30 Nisan 2016 tarihleri arasındaki bir dönemde yer almalıdır.

Uygun adaylar:

– 20 Ocak 2015 tarihi öncesinde, 42 Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ülkesinde bulunan Anna Lindh Vakfı Ulusal Ağı üyesi olmalı (Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti,Danimarka, Mısır, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İsrail, İtalya, Ürdün, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moritanya, Monako, Karadağ, Fas, Hollanda, Filistin, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Tunus, Türkiye, İngiltere)

Son başvuru tarihi: 17 Haziran 2015 (16:00 Mısır saati-GMT+2)

Daha detaylı bilgi için: http://grants.annalindh.org

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.