Sayın AYRIM'a Ziyaret

Sayın AYRIM'a Ziyaret
Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Kordinatorleri Sayın Dr. Sağlam ve Sayın Akçaer,Akdeniz için Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Sayın Şamil Ayrım'ı TBMM'deki makamında ziyaret ettiler.

Sayın Ayrım'a ALF Türkiye Ağı çalışmaları ile MedForum2020 hakkında bilgi verildi.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2017 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.