2014 AĞ TOPLANTISI

2014 AĞ TOPLANTISI
Anna Lindh Vakfı, Türkiye Ağı: Ağ Toplantısı
12 Haziran 2014, İstanbul
 
Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı üye toplantısı 12 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da bulunan
TÜSEV ofisinde gerçekleştirildi. Türkiye Ağı Koordinatörü Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ve eş
koordinatörler Sivil Toplum ve Kalkınma Enstitüsü Derneği (STKED) ve Sistem ve Jenerasyon
Derneği (S&G) tarafından düzenlenen toplantının amacı:
 
 
 ALV Türkiye Ağı’ndaki gelişmeleri duyurmak ve STEP 6 dönemindeki faaliyetlerini
paylaşmak,
 
 
 Üyelerin ALV Türkiye Ağı ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini öğrenmek ve,
 
 
 Ağ üyeleriyle ilişkileri güçlendirmek ve işbirliklerini teşvik etmek olarak belirlenmiştir.
 
 
Toplantı ALV Türkiye ağına üye olan 18 kuruluştan 20 temsilcinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
 
 
Ağ Toplantısı Hakkında
 
Toplantının ilk bölümünde, Ağ koordinatörü ve eş koordinatörler Anna Lindh Vakfı ile ilgili
güncel bilgileri paylaşarak, Türkiye ağının Ekim 2014’e kadar devam edecek STEP 6 dönemi
için planladığı faaliyetlerin çerçevesini tanıtmıştır. Ağın yeni üyelerini ve katılımcıları
bilgilendirmek amacıyla sunumda, Anna Lindh Vakfı’nın misyonun, coğrafi kapsamı, Türkiye
ve dünya çapında yapılan aktiviteleri tanıtıldı. ALV Türkiye ağının geçmiş dönemde
gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgi paylaşıldı.
 
Toplantının ikinci kısmında ise, ALV Türkiye ağı üyelerinin ihtiyaç ve önerilerini belirlemek
amacıyla bir tartışma oturumu düzenlendi. Toplantıya katılan üyeler tarafından belirtilen
öncelikli talep ve ihtiyaçlar aşağıdaki gibidir:
 
 Anna Lindh Vakfı hibelerine daha önce başvuran, özellikle sanat gibi çalışma
alanlarında çalışan ve niceliksel sonuçlar üretemeyen üyeler, proje yazımı konusunda
sıkıntılarla karşılaştığını belirtmişlerdir. Benzer sorunlarla karşılaşan üyelerin
ihtiyaçlarına yönelik proje döngüsü eğitimi düzenlenmesi ve daha önce hibe almış
üyelerin deneyimlerinin paylaşılması önerilmiştir.

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.