AVRUPA KÜLTÜR DERNEĞİ

  Faaliyet Alanları

Sanat, uluslar arası/kültürel ilişkiler Misyonu Kültürel farkındalığı artırmak amacıyla kültürel iletişim ve işbirliğini geliştirmek, kültürel aktörler arasında bir network oluşturmak, bilgi, enformasyon ve mücadele değişimi yapmak

Gerçekleştirilen eylemler Avrupa Müzik Toplulukları İstanbul’da, Europist-Görsel Avrupa Kültür Merkezi, Kültürel Yönetim Programı, Türkiye-Avrupa kültürel ilişkileri konusunda konferanslar, Sinopale-Uluslar arası Sinop Bienali, Kültür Forum İstanbul’da IETM, Geçmişten Geleceğe Kültürün Avrupa Başkentleri, BM Suma Modern Sanat Merkezi, Kontinental Kahvaltı’da İstanbul Buluşması, LabİStanbul, 2010 Europist Sanal Networkü, Sanat Vatandaşlığı Mağazası, Avrupa için Bir Ruh, Forum İstanbul    

İlgili Kişi: M. Mahir Namur

European Culture AssocIatIon/Avrupa Kültür Derneği

Fenerli Ahmet Sok. Fener Apt. No.12/1Feneryolu İstanbul Tel: +90 216 3383780 Fax: +90 216 3383706

mahir.namur@europist.net ,melgorgun@gmail.com

http://www.europist.net/  

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.