BABİL, TOPLUM, KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ

 Faaliyet Alanları

 Sanat

Misyonu

Çeşitli farklı özellikler taşıyan gruplar ve toplumların adalet, eşitlik, hoşgörü, barış ve demokrasi kavramlarına bakış açılarını  güçlendirerek yerel ve uluslar arası düzeyde kendilerini ve birbirlerini anlamaları, anlayışlarını başkalarına ifade edebilmeleri,  ve bu kavramları içselleştirebilmeleri için sanal biçimler oluşturmak, tarihi bilgi ile bir araya getirildiğinde entelektüel hedeflerin oluşturulması amacıyla şimdi ve gelecek için bir temel oluşturabilecek nitelikteki kritik ve analitik düşünceyi desteklemek

Gerçekleştirilen eylemler Sosyal, tarihi ve çevresel konulara yönelik belgesel film çekimleri, sosyal hoşgörü ve karşılıklı anlayışı destekleyen sanat ve kültür etkinliklerinin organizasyonu, çok kültürlü etkinliklerin organizasyonu, şehir arşivinin oluşturulması  

İlgili Kişi :Bahriye Kabadayi Dal

BABİL, SOCIETY CULTURE AND ARTS ASSOCIATION /BABİL, TOPLUM, KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ Aynalicesme caddesi no:4/1 Tepebasi 34435 Tel: +90 212 231 39 31 - +90 212 231 39 32 Fax: +90 212 232 61 47 

info@babilkultur.org

http://www.babilplatformu.com

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.