BAŞKENT KADIN PLATFORMU DERNEĞİ

Faaliyet Alanları

Cinsiyet

Misyonu Kadının toplum yaşamındaki katılımını, eğitim, çalışma hayatı ve politik hayata katkı ile geliştirmek

Gerçekleştirilen eylemler Eğitim, dil eğitimleri, konferanslar, seminerler, engelli çocukların annelerine yönelik kurslar, arşiv oluşturma çalışmaları, seyahat ve turlar    

İlgili Kişi: Fatma Bostan Ünsal

CAPITAL CITY WOMEN’S PLATFORM/BAŞKENT KADIN PLATFORMU DERNEĞİ Gulseren sok. No:22/4 Maltepe, Ankara Tel: +90(312)231 9921, +90(312)332 0316 Fax: +90(312)232 1250

fatmabostanunsal@yahoo.com  ,emel.brestrich@gmx.de

http://www.baskentkadin.org/  

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.