Babil Derneği

Babil Derneği; insan  haklarına  saygılı  bir  toplumun  oluşması,  farklı  kültürel  kimliklerin,  inanışların  ve görüşlerin  bir  arada  olabilmesi,  İhtilafların  diyalog  ve barışçıl  yollardan  çözülmesi  için bağımsız araştırma  ve  bilgi  temelinde  bireylerin,  kurumların  ve  grupların  gelişiminin  güçlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Dernek,  demokratik,  insan  haklarına  saygılı,  kültürel  ve  düşünsel  farklılıkları  zenginlik olarak gören bir sivil toplumun oluşmasını hedefler Babil Derneği, kültür, sanat, edebiyat gibi alanlarda bağımsız araştırma, inceleme yaparak sosyal iletişim, etkileşim ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlar.


 Bu doğrultuda Derneğin misyonu;

• Sivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişimi,

• Evrensel insan hakları değerleriyle bütünleşmeye katkı sağlayacak çalışmaları yürütülmesi,

• Her türlü şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kalkması,

• Yaşamın sürdürülebilir kılınması ve ekolojik dengenin gözetilmesi,

• Sivil toplumun karar alma süreçlerinde söz sahibi olması için, Kendi  önceli  alanları  içinde  savunuculuk,  araştırma,  eğitim,  kampanya  ve  benzeri  çalışmaları yürütmektir. 

İlgili Kişi: Ragip Zik

 Adres:   Cumhuriyet Cad. No:40 Ka-Han K:8 (Anadolu Kültür premises) 34367 Istanbul Turkey Telefon:  00905333399131 E-Mail:  ragipz@gmail.com E-Mail (2):  info@babilder.org Web site: http://www.babilder.org

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.