Egitim ve Kalkinmanin Yayginlastirilmasi icin Uluslararasi Merkez,CEIPES

CEIPES Türkiye, kar amacı gütmeyen bir uluslararası organizasyondur. İtalya, Portekiz, Belçika, Macaristan ve Türkiye olmak üzere 5 ülkede merkezleri bulunan CEIPES Network’ünün bir üyesidir. CEIPES Türkiye; barış, şiddetten kaçınma, farklılık içinde eşitlik, insan hakları, demokrasi ve aktif katılım, çevreye saygı, işbirliği, iletişim, dayanışma, sosyal entegrasyon, saygı, tolerans ve kültürlerarası dialog değer ver ilkelerine dayanır. Hiçbir siyasi partiyle bağı olmayan ancak siyasi olarak aktif olan ve herkesin aktif katılımını destekleyen bağımsız bir organizasyondur. CEIPES Türkiye aynı zamanda çeşitli organizasyonları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel otoriteleri, devlet kurumlarını biraraya getirdiği bir yerel ağ oluşturma çabası içerisindedir.


Bu ağın amacı, yerel düzeyde işbirliğini teşvik etmek ve Avrupa düzeyinde fırsatlara  erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra öğrenme hareketliliklerini ve Avrupa işbirliğini teşvik etmektir. Tüm ortaklar tarafından paylaşılan temel hedef, sosyal ve bireysel kalkınma için çalışmak, insan haklarına saygılı, bütün insanların demokratik bir şekilde kalkınmaya dahil olduğu/edildiği bir dünyada pozitif değişimi ve sosyal uyumu ileriye taşımaya katkıda bulunmaktır.

Adres:  Kurucuova Koyu Cayir Mah. Odemis  Izmir Turkey Telephone:  0090 232 535 90 13 E-Mail:  damlaeldeleklioglu@ceipesturkiye.org E-Mail (2):  info@ceipesturkiye.org Website:  http://www.ceipesturkiye.org    

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.