İKTİSADİ KALKINMA VAKFI(İKV)

Faaliyet Alanları

 Uluslar arası/kültürel ilişkiler, araştırma

Misyonu

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak ve bu süreçte Türk iş dünyası ve sivil toplumun aktif katılımını temin etmek Gerçekleştirilen eylemler Türkiye’nin Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri Süreci Seminerleri, Avrupa Birliği Müktesabatını Uygulamanın Önde Gelen Türk İşletme Sektörlerine Yatay Etkileri Projesi, Düzenlemelere Uyumun Etkileri Projesi, yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım faaliyetleri, yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği çalışmaları, araştırmalar ve yayınlar, konferanslar ve seminerler .

İlgili Kişi :Zeynep Özler

  EconomIc Development FoundatIon/İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV) Talatpaşa Cad. Alikaya Sok. TOBB Plaza No:3 Kat: 7-8 34394 Levent, İstanbul Tel: (0212) 270 93 00 (0212) 270 93 00 (0212) 270 93 00 (0212) 270 93 00 (0212) 270 93 00 (0212) 270 93 00 Fax: +90(212)270 3022   ikv@ikv.org.tr http://www.ikv.org.tr/   

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.