ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AR-GE VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ

Faaliyet Alanları

 Araştırma

Misyonu Eskişehir’i bir pilot bölge haline getirecek araştırma ve geliştirme projeleri çalışmaları yapmak, Avrupa Birliği Adaylık Dönemi ve Avrupa Birliği Topluluklarının politikaları ile uyum sağlayacak çalışmalar yapmak, bölgenin stratejik haritası ve ulusal kalkınma planını hazırlamak

Gerçekleştirilen Eylemler

Engelsiz Eskişehir Projesi, çeşitli işe yerleştirme projeleri, kadınların çalışma hayatına katılımına katkı sağlamak amacıyla ve Eğitimde Avrupa ile İşbirliği konularında destek sağlamak amacıyla uluslar arası kuruluşlara yapılan başvurular, “Avrupalı Öğretmenlerin Önyargıları” konulu Comenius okul projesi  

Eskişehir Valiliği AR-GE ve Proje Koordinasyon Merkezi İki Eylül Caddesi No: 121 Kat: 3 Eskişehir Tel: + (90222) 214 26 262, + 2668 - 2669 Fax: + 90 222 231 10 22 eskisehirab@eskisehir.gov.tr   http://www.eskisehirab.gov.tr/iletisim          

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.