İKAM - İSTANBUL KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Faaliyet Alanları

Demokrasi ve toplumsal kalkınma, cinsiyet, insan hakları, uluslar arası/kültürel ilişkiler, araştırma

Misyonu

Cinsiyet eşitliği görüşünü geliştirmek, cinsiyet politikaları üretmek, kadınlara karşı tüm ayrımcılık biçimlerini ortadan kaldırmak

Gerçekleştirilen Eylemler

Şiddete Hayır Merkezi, araştırmalar, kadına ilişkin konularda oluşturulan veri tabanı, arama konferansları, farkındalık yaratma kampanyaları, projeler, cinsiyet eşitliğini geliştirme uygulamalarının izlenmesi   

İlgili Kişi :Esmehan Güven

IKAM – ISTANBUL RESEARCH CENTRE ON WOMEN /İKAM - İSTANBUL KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Hamidiye Cad. Çelik Han, No: 16 K:4, 34155 Sirkeci, İstanbul

Tel:  +90(212)526 9752, +90(212)526 9753 Fax: +(90)212 526 9758

esmahanguven@ikam.org

http://www.ikam.org/  

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.