İLHAN KOMAN SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Faaliyet Alanları


 Sanat, demokrasi ve toplumsal kalkınma, kültürel miras, insan hakları, uluslar arası/kültürel ilişkiler, araştırma, gençlik ve eğitim

Misyonu

İlhan Koman’ın sanata ve bilime yönelik mirasını korumak ve tanıtmak, heykel ile ilgili sosyo-kültürel eylemlere katılmak ve sanat, kültür ve teknolojiye daha demokratik erişimi sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler: Sanat sergileri, çocuklara yönelik çalışma grupları, AB/Türkiye değişim programları, şehir planlama projeleri  

İlgili Kişi :Ahmet Koman

ILHAN KOMAN FOUNDATION FOR ARTS AND CULTURES/İLHAN KOMAN SANAT VE KÜLTÜR DERNEĞİ

Yemenici Adullatif Sokak No:9/7, Asmali Mescit, Tunel, Beyoglu, 34 430, İstanbul

Tel:  90 212 29 23 299, 90 532 404 36 12 Fax:  90 212 29 23 299

mail@koman.org, akoman@boun.edu.tr

http://www.koman.org/  

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.