MUĞLA AKDENİZ BELGESEL FESTİVALİ(MEDDOC)

Faaliyet Alanları

 Sanat, demokrasi ve toplumsal kalkınma, uluslar arası/kültürel ilişkiler, medya, gençlik ve eğitim

Misyonu

Sinema alanındaki yasal düzenlemeleri geliştirmek, belgeselcilere bir destek sistemi sağlamak, bir belgesel izleyici kitlesini oluşturmak, Türk belgesel filmlerinin TV kanallarında yayınlanması için desteklemek, Türk belgesel film pazarını uluslar arası pazar ile entegre etmek, farklı ülkelerin farklı kültürel, sosyal, tarihi ve politik gerçeklerini sunarak kültürler arasındaki hoşgörüyü desteklemek

Gerçekleştirilen Eylemler

Belgesel yayınları, özel bölümler, prodüksiyon çalışma grupları, DVD kütüphanesi, panel toplantıları, teknik çalışma grupları    

İlgili Kişi: Selda Salman

MUGLA MEDITERRANEAN DOCUMENTARY FESTIVAL (MEDDOC)/MUĞLA AKDENİZ BELGESEL FESTİVALİ(MEDDOC) Prof. Dr. Orhan Ersek Sok. 66/2 34367 Teşvikiye İstanbul

Tel:  +90 212 231 39 32, +90 212 231 39 31  Fax: +90 212 232 61 47

 selda@baykusmusic.com   info@vtr.com.tr

http://www.meddocfest.com

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.