ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI OFİSİ

Faaliyet Alanları 

 Sanat, uluslar arası/kültürel ilişkiler, gençlik ve eğitim

Misyonu

Üniversitenin uluslararasılaştırılması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek, üniversitenin işbirliği faaliyetlerine katılımını artırmak ve uluslar arası alanda üniversitenin şöhretini yükseltmek

Gerçekleştirilen Eylemler

Erasmus projeleri, gençlik projeleri ve her türlü uluslar arası değişim projeleri  

İlgili Kişi: Süleyman Tarman

 ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY INTERNATIONAL OFFICE/ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI OFİSİ 

 Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi(UIB) 55139 Kurupelit Samsun 

 Tel:  +90.362.445 0118 / 7501, +90.362 312 1919 / 3429 - 3427 Fax: +90.362.445 0300 

 str@muzikegitimcileri.net 

 http://www.omu.edu.tr/a/tr/uib/    

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.