POZİTİF

Faaliyet Alanları

Sanat, uluslar arası/kültürel ilişkiler

Misyonu

"Müzik aracılığıyla insanların yaşamı algılayışını değiştirmek" odaklı vizyonu ile yaptığı festivaller, canlı müzik performansları, sanatçı, albüm ve konserler ile geniş bir spektrumda tüm dünya stillerini kucaklayan çok kültürlü bir dinleyici kitlesi yaratmak

Gerçekleştirilen Eylemler

Uluslar arası Akbank Caz Festivali, 19 yıllık, Efes Pilsen Blues Festivali, 20 yıllık, Efes Pilsen One Love Festival, açık hava müzik festivali, 8 yıllık, Rock’n Coke Istanbul, en büyük açık hava festivali, 6 yıllık    

POSITIVE/POZİTİF Şehbender Sok. 8/1 34430 Asmalımescit – Tünel, Beyoğlu/İstanbul

Tel: +90(212)249 7075 Fax: +90(212)245 4176


© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.