TEKNİK EĞİTİM VAKFI

  Faaliyet Alanları

Gençlik ve eğitim

Misyonu Teknik ve mesleki eğitimin geliştirilmesine katkı sağlamak, üyelerinin becerilerini kurum içi eğitimler düzenleyerek ve onlara çeşitli değişim programlarına katılma fırsatı vererek, yeni teknolojileri yakalama imkanı bulacakları seminerlere katılmalarını sağlayarak geliştirmek, ve kısıtlı finansal ve sosyal kaynağı olan genç insanlara finansal destek sağlamak

Gerçekleştirilen eylemler AB projelerine katılım, gençlik kulübü, Avrupa Birliği farkındalığı, sanat ve kültür, spor, çevre, sosyal katılım, ayrımcılık karşıtlığı, aktif katılm, cinsiyet eşitliği, gençlik politikaları ve boş zamanların nitelikli olarak değerlendirilmesi için yollar geliştirilmesi konularında eğitimler verilmesi  

TECHNICAL EDUCATION FOUNDATION/TEKNİK EĞİTİM VAKFI Reşat Bey Mah. Ordu Cad. Olguner Apt. 2/14 Seyhan Adana Tel: +90(322)454 7917 Fax: +90(322)454 7917 misbahsengul@hotmail.com http://www.tekevadana.org/  

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.