TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

Faaliyet Alanları

Gençlik ve eğitim

Misyonu Gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirmek, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde çeşitli sosyal hizmet projelerini hayata geçirmek, gençlerin yaratabileceği sinerjiye inanan ve sosyal bir amaca yönelik maddi-manevi yatırım yapabilecek yetişkin gönüllülerin katılımını, rehberliğini ve desteğini sağlamak, çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmak, toplumda sosyal sorumluluk yönünde farkındalık yaratmak Gerçekleştirilen eylemler Eğitim imkanları, karşılıklı burs desteği, iş yapma becerilerini geliştirmek için staj olanakları, rehberlik ve danışmanlık hizmeti, yurtiçinde üniversiteler arası Gençlik Konseyleri, AB normlarına uygun gençlik projeleri,  diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği projeleri

COMMUNITY VOLUNTEERS FOUNDATION/TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI  İSTANBUL Hobyar Mah. Aşirefendi Cad. Ankara-Konya Han No: 20 K: 4 34112 Eminönü İstanbul Tel: +90212 522 10 30 Fax: +90212 522 10 32 E-Posta: info@tog.org.tr, emrah.gursel@tog.org.tr WEB: http://www.tog.org.tr/  

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.