TURNA KÜLTÜR VE SANAT

  Faaliyet Alanları

Uluslar arası/kültürel ilişkiler

Misyonu Henüz belirlenmiş bir adresleri olmayan Çingene müzisyenler için Türkiye’de bir referans noktası olmak

Gerçekleştirilen eylemler Sanatçılar için çalışma grubu ve sergi alanı sağlanması hizmeti, tartışma oturumları ve seminerler, işbirliğine yönelik kültürel projeler, kültürel değişim programları, eğitim programları, konserler, tiyatro oyunları  

TURNA CULTURE AND ART/TURNA KÜLTÜR ve SANAT Karagöz Sanat Evi Cumhuriyet Cad. No.78 10400 Ayvalık Tel: + 90(266)312 6561 info@cafeturc.com http://www.cafeturc.com/  

© Her hakkı saklıdır. Bu web sitesi Anna Lindh Vakfı Türkiye ağı tarafından 2023 yılında güncellenmiştir. Bu web sitesinin hiç bir bölümü ALV Türkiye ağı yönetiminde sorumlu kuruluşun yazılı izni alınmadan, elektronik ya da mekanik, ya da herhangi başka bir biçimde çoğaltılamaz ve kullanılamaz.